جهاد دانشگاهی صنعتی شریف امکان تبدیل شدن به قطب آموزش های اپتیک، استاندارد و مهندسی پوشش را دارد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جهاد دانشگاهی صنعتی شریف امکان تبدیل شدن به قطب آموزش های اپتیک، استاندارد و مهندسی پوشش را دارد
اخبار سازمان
QR Code
بیجندی


معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در بازدید از مراکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به ظرفیت بالای دوره های آموزش عالی آزاد اظهار داشت: با توجه به تجربه و سابقه سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، این سازمان آمادگی خوبی برای تبدیل شدن به عنوان قطب آموزش های اپتیک (عینک)، استاندارد و مهندسی پوشش دارد.

دکتر بیجندی با اشاره به تعریف ماموریت برای واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی، گفت: با توجه به سابقه آموزشی کار در حوزه اصناف در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و گستردگی این حوزه کاری پیشنهاد می شود راه اندازی “مرکز(مجازی) آموزش اصناف” به این سازمان سپرده شود. معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: در زمینه آموزش اصناف، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بسته به موضوع در مراحل مختلف کار، باید از مشارکت سایر واحدها استفاده نموده و مواردی که در حوزه فعالیت شریف نمی باشد، پس از توافق با اصناف، اجرای آن به واحدهای دیگر و تحت نظارت شریف سپرده شود.

وی به ظرفیت شهرداری ها و سرای محله ها در حوزه ی آموزش اشاره کرد و افزود: واحدهای جهاد دانشگاهی به این بخش توجه بیشتری داشته باشند و از آنجایی که در منطقه غرب تهران فقط سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و دانشگاه علم و فرهنگ فعال می باشند، بر گسترش فعالیت جهاد شریف در این زمینه تاکید کرد.

ایشان همچنین از برگزاری دوره های آموزشی زبان های خارجی که طی یکسال اخیر مجدد در این سازمان شروع شده است، استقبال و بر ارائه دوره های تخصصی زبان تاکید کرد.

دکتر بیجندی با تاکید بر توسعه دوره های جدید همچون علوم داده و Big Data که توسط سازمان شریف آغاز شده است، اینگونه دوره های آموزشی را نقطه تمایز جهاد با مراکز آموزشی دیگر برشمرد.
در این بازدید، مهندس فرخ معاون آموزشی و مهندس وفا مدیر مرکز آموزش های تخصصی-کاربردی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، گزارش هایی از وضعیت و حوزه فعالیت مراکز آموزشی سازمان، روند رشد و توسعه کمی و کیفی طی سال های گذشته در محورهای نیروی انسانی، فضای آموزشی، تجهیزات، دوره های مصوب ارائه کردند. همچنین برخی مشکلات موجود در فرآیند بررسی و تصویب دوره ها و نحوه برگزاری تعدادی از دوره ها مطرح و راه کارهای مربوطه بررسی شد.
در بازدید معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی از آزمایشگاه و کارگاه های آبکاری، رزین چوب، تعمیر فریم عینک و کفپوش اپوکسی مرکز آموزش مهارت های پیشرفته، مهندس جناب مدیر مرکز، درباره جایگاه تقریبا انحصاری سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در برگزاری برخی از آموزش های مهارتی نظیر عینک و آبکاری گزارشی مستند ارائه کرد.
دکتر کلانتری مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی نیز ضمن مقایسه کیفی بخش های آموزشی واحد های جهاد دانشگاهی، گزارشی از وضعیت فعالیت ها در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ارائه کرد.
وی گفت: معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با ۲٫۶ میلیارد تومان و ۵۷۰۰ فراگیر درآمد در سال ۹۶ و ۱٫۶ میلیارد تومان با ۳۰۰۰ فراگیر در ششماهه اول ۹۷، دارای رتبه و رشد مناسبی می باشد. همچنین این معاونت به لحاظ رسیدن به اهداف برنامه خوب عمل کرده و در امر تدوین دوره و اخذ مجوز جزء واحدهای موفق می باشد.