انتشار کتاب پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. انتشار کتاب پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار
اخبار سازمان
QR Code
انتشار کتاب پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار

کتاب ” پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار ” توسط انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف منتشر شد.
در این کتاب که توسط دکتر سید عبدالرضا ترابی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور مرکز خدمات تخصصی اپتیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تالیف شده است، روش های تحلیلی-تقریبی و عددی برای پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار، با زبانی ساده و در عین حال دقیق ارائه شده است.

 نگارش کتاب به نحوی است که خواننده قدم به قدم آماده بحث اصلی کتاب که پیاده سازی روش عددی معروف مومنت در تحلیل پراکندگی سطوح ناهموار هادی کامل، تلفاتی و عایقی است، می شود. همچنین از پارامترهای واقعی سطوح ناهموار متداول اطراف ما مانند سطوح سیمانی و بتنی، سطوح شنی و برفی برای ارائه نتایج استفاده شده است.

 این کتاب دارای ۶ فصل می باشد که در فصل اول مروری بر مفاهیم پایه صورت گرفته است.  در فصل دوم و سوم مولف، روش های تحلیلی-تقریبی بررسی پراکندگی از سطوح ناهموار و روش مومنت در حل مسائل الکترومغناطیسی را توضیح داده است. 

تحلیل عددی پراکندگی از سطوح ناهموار با روش مومنت، تصحیح ضرایب فرنل برای انعکاس از سطوح ناهموار در باند موج میلیمتری ۱۲۵ و محاسبه پراکندگی با روش استخراج هارمونیک های سطح ناهموار موضوعاتی هستند که در فصل چهارم، پنجم و ششم مولف به ارائه آن پرداخته است.

 علاقمندان جهت تهیه این کتاب می توانند با انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و با تلفن ۶۶۰۷۵۰۱۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

انتشار کتاب پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از سطوح ناهموار