نوبت دوم دوره­ های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی توسط معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. نوبت دوم دوره­ های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی توسط معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد
اخبار سازمان
QR Code

   معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صنعتی شریف در راستای اجرای دوره ­های آموزشی سازمانی و تقاضامحور و بنا به درخواست معاونت هماهنگی دفتر مرکزی، نوبت دوم دوره­ های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاد دانشگاهی را در محل این سازمان برگزار کرد.

   دوره ­های آموزشی مدیریت فرآیند کسب وکار، برنامه ­ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم ­افزار MS­P، خلاقیت ­و ­نوآوری سازمانی و آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در روزهای۲۲  و۲۳  خرداد ماه ۱۳۹۸ و برای ۱۱۰ نفر از همکاران جهاددانشگاهی در قالب ۱۷۶۰ نفرساعت با موفقیت اجرا شد.  

   دوره های آموزشی اختصاصی معاونت هماهنگی جهاددانشگاهی به عنوان دوره­ های آموزشی ضمن خدمت در چهار مرحله برای کارشناسان و مدیران مذکور برگزار می شود و کلیه فراگیران به صورت ضربدری در این چهار عنوان دوره شرکت خواهند داشت.

مراحل بعدی دوره­ ها در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ تیرماه و ۹ و ۱۰ مردادماه سال جاری برگزار می شود. 

 

نوبت دوم دوره­ های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی توسط معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد

نوبت دوم دوره­ های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی توسط معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد

نوبت دوم دوره­ های آموزشی کارشناسان و مدیران برنامه، بودجه و ارزیابان جهاددانشگاهی توسط معاونت آموزش جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد