سامانه ارتباط هوشمند خودرویی (CVT)

 1. محصول ویژه
 2. سامانه ارتباط هوشمند خودرویی (CVT)

سامانه ارتباط هوشمند خودرویی (CVT)

ویژگی های فنی و کاربردی:

 • پرداخت الکترونیکی عوارض تردد خودروها
 • اولویت دهی عبوربرای خودروهای عمومی و اورژانس در تقاطع ها
 • ردیابی خودرو های عبوری وجمع آوری داده های ترافیکی
 • هشدار دهی ورود خودرو از مسیر فرعی به جاده اصلی
 • اعلام وضعیت ترافیکی جاده در نقاط خارج از دید راننده در نقاط مفروض
 • اعلام وضعیت جاده به لحاظ پدیده های هواشناسی و محدودیت های ترافیکی
 • اعلام توقف ناگهانی خودرو
 • هشداردهی برای عبور خودروهای اورژانسی به خودروهای واقع در مسیر
 • اعلام رخداد تصادف خودرو

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات

فهرست