در این طرح یک ربات سفارشی برای جابجایی و چرخش سیلندر خودرو در خط تولید، طراحی و ساخته شده است. اين ربات بلوک سيلندر خودرو را كه وزن آن حدوداً 17 كيلوگرم است از مسير ورودی خود حدوداً 1 متر در راستای محور x و 1 متر در راستاي y جابجا می كند. همچنين در طی جابجایی بلوک سيلندر را به اندازه 90 درجه حول محور عمود بر محور لنگ آن و 180 درجه حول محور لنگ آن دوران می دهد. حرکت جابجايی و دوران بلوک سیلندر و برگشت به نقطه اول كمتر از 13 ثانيه طول می‌كشد كه زمانی بسيار عالی است.  و این نکته مرهون طراحی منحصر بفرد این ربات است که تمامی اين چهار جابجايی و چرخش را فقط با دو درجه آزادی دورانی و در طی يك حركت انجام می دهد.

این ربات مشابه داخلی و خارجی نداشته است و از مرحله طراحی تا ساخت و مونتاژ آن، بطور کامل در داخل کشور انجام شده است.

ربات چرخش و جابجایی سیلندر خودروربات چرخش و جابجایی سیلندر خودروربات چرخش و جابجایی سیلندر خودروربات چرخش و جابجایی سیلندر خودرو