طراحی و ساخت قطعات اپتیکی دقیق خاص و سفارشی

ساخت قطعات برای به‌کارگیری در آزمایشگاه های اپتیک، فوتونیک (Photonics) و لیزر (Laser)، سیستم‌های تصویربرداری، عکسبرداری، دوربین‌ها، تلسکوپ‌ها و میکروسکوپ‌ها، ساخت سيستم‎‌های اپتيكی (Optical) تشخیص و درمان پزشکی و چشم پزشکی، ساخت سیستم‌های اپتیکی، صنایع نظامی و غیرنظامی و صنایع مختلف