لنزومتر یا کانون‌سنج

اندازه‌گیری توان دیوپتری عدسی‌های عینک و لنزهای تماسی با استفاده از دستگاه لنزومتر انجام می‌شود. علاوه بر اندازه‌گیری توان، تعیین جهت محور سیلندر (استوانه‌ای)، اثرات منشوری و علامت‌گذاری عدسی‌های عینک از قابلیت‌های دیگر این دستگاه است.

• به دستگاه لنزومتر Focimeter هم می‌گویند، چراکه عکس فاصلۀ کانونی را اندازه می‌گیرد.
• لنزومترها با نام‌های تجاری Frontofocimeter یا Vertexmeter نیز شناخته می‌شوند.
• از رابطه نیوتن، zz’ = -f2، در لنزومتر برای اندازه‌گیریِ توان استفاده می‌شود. در این رابطه z فاصله جسم تا f1 (فاصلۀ کانونی جلویی)، z’ فاصله تصویر تا f2 (فاصلۀ کانونی پشتی) و f فاصلۀ کانونی مؤثر است.

جهت آشنایی کلی با مباحث اپتیک بینایی و چشم، مطالعه کتاب زیر را توصیه می‌کنیم:

J. Schwiegerling, Field guide to visual and ophthalmic optics. Bellingham, Washington: SPIE, 2004.