چگونه می‌توان از امکان تولید عدسی مطمئن بود؟

تا به حال از سازندۀ عدسی جواب «غیرقابل‌ساخت» گرفته‌اید؟

نرم‌افزارهای کنونیِ طراحی اپتیک مانند Zemax و CodeV ابزارهای بسیار قدرتمند طراحی عدسی هستند. رابط کاربری ساده است و بسیاری از مراحل زمان‌بر خودکار انجام می‌گیرد. با این بهبودها، این خطر وجود دارد که طرحی روی کاغذ عالی باشد، اما ساخت آن عملی نباشد.

فهرست پیش‌ِرو برای حصول اطمینان از عملی‌بودن ساخت طراحی عدسی سفارشی است.

1- انتخاب مواد را بررسی کنید:

 • مطمئن شوید شیشه در دسترسِ تأمین‌کننده است.
 • از شیشه‌هایی با ضریب شکست بالا خودداری کنید، چراکه مستعد زنگ‌زدگی هستند.

2- مطمئن باشید هندسۀ عدسی در محدودۀ متعارف است:

 •  شعاع انحنای عدسی نباید بسیار زیاد یا بسیار کم باشد.
 • نسبت قطر عدسی به ضخامت مرکزی آن کمتر از 1 نباشد (مگر اینکه میلۀ شیشه‌ای یا rod در نظر باشد).
 • نسبت قطر عدسی به شعاع انحنا نباید کمتر از 2 باشد.
 • ضخامت لبۀ عدسی برای بیشتر عدسی‌ها بیش از 1 میلیمتر باشد.

3– اطمینان حاصل کنید مشخصات زیر بیش‌ازحد بسته یا over-toleranced نباشد:

 • توان سطح و غیریکنواختی
 • هم‌محوری یا برداشت از لبه

4- مطمئن شوید که عدسی را می‌توان به‌طور صحیح آزمود:

 • شعاع انحنای زیاد یا خیلی کم مشکل‌ساز است.
 • صفحات مرجع آزمون برای شعاع‌های انتخابی در دسترس است؟
 • از عدسی‌های هلالی با شعاع‌های انحنای تقریباً هم‌مرکز اجتناب کنید.

5- در نهایت موارد زیر را بررسی کنید:

 • ساخت نگهدارنده‌ها و جداکننده‌های موردنیاز نیز ممکن باشد.
 • دهانۀ باز عدسی %15-10 کمتر از قطر عدسی باشد و نه کمتر.

منبع: https://www.opticsdan.com/post/lens-designs-mnfg

کلیدواژه‌ها:

Zemax  #CodeV#

#عدسی  #تولید  #طراحی_اپتیک  #طراحی_لنز  #طراحی_عدسی  #زیمکس #ضریب_شکست  #شیشه  #شیشه_اپتیکی  #توان_اپتیکی  #توان_نوری