دعوت به همکاری نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. دعوت به همکاری نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف نیروی فنی (امریه)، با شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید:

 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد
– رشته مهندسی برق (قدرت،کنترل،الکترونیک)
– ترجیحا آشنا به اتوماسیون صنعتی، plc  و شبکه‌های صنعتی
 تاریخ اعزام تیرماه 1401

متقاضیان رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:

Mechatronic.ce@jdsharif.ac.ir

خبر ایسنا