گفتگوی رادیو جوان با دو نفر از متخصصان جوان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. گفتگوی رادیو جوان با دو نفر از متخصصان جوان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

به مناسبت چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشکاهی، رادیو جوان با دو نفر از متخصصان جوان سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مصاحبه ای انجام داده است.

این برنامه سه شنبه 17 مرداد ماه 1402 ساعت 16 از رادیو جوان برنامه پرچمدار پخش شده است.

مهندس مهرداد مردی و مهندس محسن بنجخی در این گفتگو از فعالیت های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و انجام پروژهای موفق کاربردی فنی و مهندسی برای صنایع در این سازمان سخن گفتند.

گفتگوی کامل این دو عضو جهاددانشگاهی صنعتی شریف با رادیو جوان را در فایل پیوست از دقیقه 5:57 تا 24:22 می توانید بشنوید.