سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف قرارداد همکاری امضا کردند

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف قرارداد همکاری امضا کردند

بر اساس این قرارداد، پژوهشکده توسعه تکنولوژی در زمینه کنترل کیفیت و نظارت بر تهیه، تامین و بازرسی فنی و انجام آزمایشات لوله، لوازم، قطعات، اتصالات و تجهیزات و ماشین‌های آبیاری طرح‌های آبیاری سطح استان لرستان، به سازمان جهاد کشاورزی این استان، خدمات مشاوره ارائه می‌دهد.

مهندس علی مهدی‌زاده مدیر مرکز توسعه تکنولوژی با بیان این خبر اظهار داشت: همکاری‌های این سازمان با جهاد کشاورزی استان‌های مختلف در کشور و کسب سوابق ارزنده و جلب رضایت کارفرمایان در جهاد کشاورزی و مجری سامانه‌های نوین آبیاری در وزارت جهاد کشاورزی، منجر به ارائه پیشنهاد همکاری از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف شد و پس از بازدیدی که از مرکز توسعه تکنولوژی و آزمایشگاه فناب انجام شد، در نهایت قرارداد همکاری بین این دو سازمان منعقد گردید.

وی گفت: این قرارداد اولین قرارداد همکاری بین پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان می باشد.

مهندس مهدی زاده افزود: مدت زمان اجرای این قرارداد که به امضای دکتر حاجی تاروردی سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی و دکتر عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان رسیده است یکسال می باشد که توسط کارشناسان مرکز توسعه تکنولوژی اجرا می شود.