طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل های حرارتی و تجهیزات مکانیکی توسط متخصصان سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام می شود

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. طراحی و ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل های حرارتی و تجهیزات مکانیکی توسط متخصصان سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام می شود

 

بر اساس قراردادی بین شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف،دستگاه شستشوی آلتراسونیک مبدل های حرارتی و تجهیزات مکانیکی توسط متخصصان مرکز خدمات تخصصی ساخت پژوهشکده توسعه تکنولوژی این سازمان طراحی و ساخته می شود.

مهندس کریمی مدیر مرکز خدمات تخصصی ساخت در این زمینه اظهار داشت: تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت یک دستگاه شستشوی آلتراسونیک سازگار و کاربردی برای شستشوی مبدل حرارتی دارای رسوبات پایه کلسیم و رسوبات گوگردی مورد نیاز مجتمع گاز پارس جنوبی و کاهش زمان تعمیرات اساسی این مبدل ها از مهمترین این قرارداد است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری یک شرکت داخلی انجام می شود، گفت:در حال حاضر برای شستشوی مبدل های حرارتی از جت های آب پرفشار استفاده می شود که این روش شستشو زمان بر، دارای ضریب ایمنی پایین و همراه با مصرف قابل توجه آب و انرژی است. همچنین دقت شستشو در روش فعلی پایین است. در روش پیشنهادی یعنی شستشوی آلتراسونیک با استفاده از امواج التراسونیک، حباب هایی درون حمام مایع ایجاد گردیده که ترکیدن حباب ها عامل اصلی از بین رفتن رسوب ها و جرم های خارجی از سطوح شستشو می باشد.

مهندس کریمی با اشاره به مزایای استفاده از روش شستشوی آلتراسونیک افزود:مدت زمان شستشو و مصرف آب بطور عمده ای کاهش می یابد و علاوه بر افزایش ضریب ایمنی، دقت شستشو نیز افزایش می یابد.