بازدید معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. بازدید معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
اخبار سازمان
QR Code
بازدید معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

دکتر سعید محمدزاده معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به همراه مهندس پرویز سنگین مدیر کل تجاری سازی و فناوری ساخت این معاونت، دکتر اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری  و دکتر دهبیدی پور معاون پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حضور در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از دستاوردها و توانمندی های سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بازدید کردند.

پس از بازدید این گروه از پارک علم و فناوری دانشگاه شریف ، در محل نمایشگاه دائمی، توانمندی ها و دستاوردهای این سازمان به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ارائه شد.