عضو هیات علمی گروه پژوهشی متالورژی به عنوان رابط منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی انتخاب شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. عضو هیات علمی گروه پژوهشی متالورژی به عنوان رابط منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی انتخاب شد
 
در ارزیابی رابطین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، عملکرد رابطین ۳۰۱ آزمایشگاه عضو شبکه مورد بررسی قرار گرفته که ۱۵ نفر از ایشان توانسته‌اند بیش از ۷۵ درصد امتیاز را کسب کنند.

نحوه محاسبه امتیاز رابطین بر اساس چگونگی تعامل با شبکه و سایر مراکز عضو (۷۰ درصد امتیاز) و ارسال گزارش‌های عملکرد و فعالیت و کیفیت آنها، همکاری با شبکه در به‌روزرسانی اطلاعات مرکز خود در پایگاه اینترنتی شبکه، شرکت در دوره‌های آموزشی و مشارکت در برگزاری دوره‌ها، شرکت در نشست‌های شبکه و میزبانی آنها و توافق مراکز برای تبادل نمونه و مشتری (مجموعا ۳۰ درصد امتیاز) محاسبه می‌شود.

 در این ارزیابی خانم سیما میرزایی عضو هیات علمی گروه پژوهشی متالورژی به عنوان رابط منتخب شبکه آزمایشگاهی این سازمان موفق به کسب رتبه 11 گردیدند.