امضاء تفاهم نامه همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. امضاء تفاهم نامه همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
اخبار سازمان
QR Code
شهرداران آسیایی

این تفاهم نامه با هدف ایجاد و توسعه همکاری بین مجمع شهرداران آسیایی و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در خصوص بهره مندی از ظرفیت های مدیریتی، آموزشی، فنی و مهندسی طرفین برای اخذ و اجرای پروژه  امضاء شد.

 بومی سازی الگوهای توسعه پایدار شهری،  تعریف و انجام پروژه های مطالعاتی در حوزه های مورد نیاز و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی مورد نیاز مجمع شهرداران آسیایی بخشی از موضوعات همکاری بر اساس این تفاهم نامه است.

برگزاری دوره های آموزش غیرحضوری،  تعریف و انجام پروژه های موردنیاز،  برگزاری دوره آموزشی، همایش، نشست، بازدید، سمینار تخصصی به صورت داخلی و بین‌المللی و همچنین  تامین اساتید مجرب برای دوره های آموزشی مورد نیاز مجمع از دیگر موضوعات همکاری می باشد.
مدت زمان این تفاهم نامه که دوشنبه ۷ مردادماه به امضای دکتر علیرضا آخوندی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و دکتر گشتاسب مظفری دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی رسید،  ۲ سال می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.