تدوين دانش فني، طراحي و ساخت ماژول‌هاي الكترونيكي اندازه‌گيري و ثبت نفت صادراتی

  1. پروژه ویژه
  2. تدوين دانش فني، طراحي و ساخت ماژول‌هاي الكترونيكي اندازه‌گيري و ثبت نفت صادراتی
  • تدوين دانش فني، طراحي و ساخت ماژول‌هاي الكترونيكي اندازه‌گيري و ثبت نفت صادراتی

کاربرد :
– اندازهگيري، محاسبه و نمايش پيوستة مقدار نفت انتقالي از دستگاههاي ميترينگ اسکلههاي جزيره خارک
– اتصال به سيستم مرکزي با قابليت ارائه گزارش لحظهاي و ثبت در سيستم
– جهت تنظيم همزمان نرخ نفت تحويل شده
– مجهز به کارت الکترونيکي واسط جهت ارتباط از راه دور
– پايش و نمايش دما، فشار، غلظت، کنترل حلقه پروسه و چاپ گزارش
– داراي خروجيهاي آنالوگ و ديجيتال جهت ارسال به ساير تجهيزات دور
مشخصات (فني) :
– مجموعة يکپارچة کامپيوتري جهت محاسبه و نمايش پيوستة مقدار و حجم محصولات نفتي خروجي

– متشکل از پنج کارت الکترونيکي شامل کارت تغذيه، کارت CPU، کارت حافظه ( MEMB )، کارت ميتر ( MRB )و کارت درايور نمايشگر LCD

کارفرما : شرکت ملي نفت ايران- شرکت پايانه هاي نفتي ايران

مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون

فهرست