چهار آینه (Four Mirror )

· کاربرد:hs25wwwm
– وسیله ای برای معاینه و مشاهده زوایای مختلف شبکیه چشم
· بخشهای مختلف چهار آینه:
– یک عدسی مقعر با شعاع انحناء ۷٫۶ میلیمتر(معادل ، شعاع انحناء تقریبی قرنیه)
– چهار آینه با زوایای ۶۲، ۶۷، ۷۶ و ۸۰ درجه (برای معاینه و بررسی زوایای مخلف قسمت داخلی چشم)

مرکز خدمات تخصصی اپتیک

فهرست