در شانزدهمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو؛ مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه ششم کشور شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. در شانزدهمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو؛ مجموعه آزمایشگاه های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه ششم کشور شد


مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در شانزدهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو توانست رتبه ششم کشور را در بین ۵۶ آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو کسب کند.

این ارزیابی بر اساس عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال ۱۳۹۶ و بر پایه سه شاخص «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «همکاری شبکه‌ای» انجام گرفته است. ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه به صورت سالیانه و بر اساس میزان خدمات دهی این مراکز و استفاده آنها از ظرفیت‌های موجود آزمایشگاهی خود در زمینه فناوری نانو، مشتری مداری و همکاری شبکه‌ای آزمایشگاه انجام می‌شود.