در چهارمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی؛ مجموعه آزمایشگاه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه سیزدهم کشور شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. در چهارمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی؛ مجموعه آزمایشگاه های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به کسب رتبه سیزدهم کشور شد

 

مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف (متشکل از آزمایشگاه‌های متالورژی، اپتیک، فناب، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند  و اندازه‌گیری ابعادی ) در چهارمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی  توانست رتبه سیزدهم کشور را در بین ۱۷۴ آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کسب کند.

سالانه، مراکز عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بر اساس دستورالعمل ارزیابی این شبکه که برای ایجاد رقابتی سالم و سازنده، به منظور بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی و افزایش توانمندی علمی آنها تدوین شده‌است، ارزیابی می‌گردند. عملکرد این مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی بر اساس سه شاخص کلان «کارکرد آزمایشگاه»، «مشتری مداری» و «همکاری شبکه‌ای» سنجیده می‌شود.

سالانه پس از ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، رابطین این مراکز نیز با هدف ایجاد انگیزه و افزایش تعامل ایشان با شبکه، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌گیرند. در ارزیابی این دوره و در بخش ارزیابی رابطین آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، سیما میرزایی رتبه سوم را در بین ۲۳۵ رابط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کسب نمود.

در این رتبه‌بندی، شاخص‌هایی مانند حضور در نشست رابطین شبکه، آشنایی با دستورالعمل‌ها و روال‌های شبکه، نقش رابط در توسعه شبکه، میزان و نحوه ارتباط وی با شبکه و سایر مراکز عضو و مواردی دیگر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.