تقدیر سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی از عملکرد مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. تقدیر سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی از عملکرد مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی طی نامه ای خطاب به مدیر مرکز توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف از عملکرد مطلوب این مرکز در اجرای قرارداد ارائه خدمات مشاوره در زمینه کنترل و نظارت بر تهیه و تامین و بازرسی فنی لوله و اتصالات، تجهیزات آبیاری سطح این استان، تقدیر کرد.
مدیر مرکز توسعه تکنولوژی در این خصوص اظهارداشت: قرارداد بازرسی فنی و نظارت بر کیفیت لوازم و تجهیزات پروژه‌های آبیاری توسط مرکز توسعه تکنولوژی برای مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی اجرا شده است. 
مهندس علی مهدی زاده افزود: در اجرای این قراردادها جهت کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات پروژه‌های آبیاری سطح استان آذربایجان غربی، با استقرار کارشناسان مرکز توسعه تکنولوژی در کارخانه های تولیدکننده در سراسر کشور، نسبت به بازرسی فنی و نظارت و کنترل بر کیفیت محصولات آنها اقدام شده است.
وی ادامه داد: در این فرایند با حضور در محل تولید محصولات، بازرسی مواد اولیه، بازرسی حین تولید و کنترل کیفیت محصول نهایی ۲۵۰ نوع لوازم فلزی و غیرفلزی شامل لوله های پلی اتیلن، لوله های گالوانیزه، انواع پمپ ها، سیستم های فیلتراسیون، نوارهای آبیاری، انواع شیرهای فلزی و پلیمری و اتصالات فلزی و پلیمری انجام شد.
دربخشی از متن این تقدیرنامه آمده است:
بدینوسیله از زحمات صادقانه و زحمات بی شائبه همکاران آن مرکز در اجرای مفاد قرارداد فی مابین با موضوع ارائه خدمات مشاوره در زمینه کنترل و نظارت بر تهیه و تامین و بازرسی فنی لوله و اتصالات و تجهیزات آبیاری تقدیر می نماید. این سازمان ضمن اعلام رضایت از تلاش آن مرکز در طول مدت اجرای قرارداد توفیق روز افزون شما و همکاران را از خداوند منان خواستاریم.