ویژگی‌های دستگاه ساخته شده در این پروژه

  • استفاده از 16 عدد سنسور LVDT به منظور تعیین 15 پارامتر مورد نیاز برای كنترل كیفی شاتون
  • نرم افزار تحت سیستم عامل Windows و با قابلیت های گرافیكی بالا
  • ایجاد بانك اطلاعاتی از اندازه‌گیری‌های انجام شده
  • امكان خنثی كردن اثر تغییرات دمای محیط در اندازه‌گیری‌ها
  • سرعت اندازه گیری بسیار بالا – حداكثر 3 ثانیه (بدون احتساب گذاشتن و برداشتن شاتون از دستگاه)
  • تكرار پذیری در پارامترهای اندازه گیری شده m m 2

پارامترهای مورد اندازه گیری در شاتون

  • ـ خمش ـ پیچش
  • ـ قطر سوراخ بزرگ و كوچك
  • ـ مخروطی و سیلندری بودن سوراخها
  • ـ فاصله دو سوراخ از همدیگر

طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتونطراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتونطراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتونطراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتونطراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتونطراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتونطراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتونطراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری شاتون